System wynagrodze� i motywacji agent�w w biurze nieruchomo�ci.

21sie17:0021:00Typ wydarzeniaWebinarySystem wynagrodze� i motywacji agent�w w biurze nieruchomo�ci.Cze�� moi drodzy,Wydarzenie rozpocznie się za

Szczegóły wydarzenia

21 sierpnia o godz. 19.00, moim Go�ciem w trakcie szkolenia b�dzie Ilona Mastalerz. Podczas bezp�atnego szkolenia dowiesz si�: Jak spojrze� na biznes oczami w�a�ciciela biura i agenta?  Jak wygl�daj� r�ne rodzaje kszta�towania wynagrodze� dla Agent�w? Jaka mo�e by� rola w biurze Twoja i prowadz�cego biuro? Zarezerwuj miejsce: https://i.aen.pl/SystemWynagrodzen https://i.aen.pl/SystemWynagrodzen https://i.aen.pl/SystemWynagrodzen – O prelegencie Ilona Mastalerz Od kilkunastu lat nadal aktywnie praktykuje w bran�y nieruchomo�ci oraz wymy�la i projektuje szkolenia i wydarzenia dla siebie i innych Trener�w. Jest pionierk� w szkoleniach z dom�w otwartych w wielu miastach w Polsce, podobnie jak z pracy na wy��czno�� z Klientem kupuj�cym i sprzedaj�cym, czy na temat konstrukcji wynagrodze�, r�wnie� tych gwarantowanych, czyli Ewolucji system�w wynagrodze� w bran�y nieruchomo�ci. Uwielbia dzwoni� do Klient�w i traktuje telefony jak gor�ce, a nie zimne, kreatywnie wymy�la �r�d�a pozyskiwania Klient�w i wiele innych autorskich warsztat�w. Tworzy swoje narz�dzia do pracy z Klientami, gdzie mo�e pokaza� wizualnie, na czym polega jej praca. Uwielbia indywidualn� prac� z Agentami jako coach. Poza prowadzeniem biur nieruchomo�ci, kt�rych misj� jest edukacja Klient�w i �rodowiska bran�owego, pomaga jej w tym prowadzone Og�lnopolskie Centrum Szkole� PRO-PER-TY POLSKA, gdzie innych biur nie traktuj� jak, konkurencj�, a jak partner�w w biznesie. Uczestniczy w licznych szkoleniach dotycz�cych nieruchomo�ci mi�dzy innymi w Berlinie, Rzymie, Porto, Lizbonie, Barcelonie, Amsterdamie i oczywi�cie w Polsce. Aktywny prelegent i organizator nowatorskich wydarze� mi�dzy innymi pierwszej konferencji on-line dla Klient�w z bran�y nieruchomo�ci, organizator pierwszych szkole� on-line w Polsce dla bran�y nieruchomo�ci w czasie covid, czego kontynuacj� jest RE.PLAY odbywaj�cy si� na pocz�tku stycznia, w roku 2024 wydarzenie odb�dzie si� w Krakowie.Pomys�odawca i organizator Zlotu dla W�a�cicieli i Menad�er�w biur nieruchomo�ci. Autor kampanii #wartowiedzie�, kierowanej do Klient�w i ich Agent�w.

Szczegóły wydarzenia online

Wydarzenie rozpocznie się za . . . . . .

Join the live stream

Dołącz do wydarzenia już teraz

Data

(środa) 17:00 - 21:00(GMT+02:00) Sprawdź w mojej strefie czasowej

Opinie

Brak opinii dla tego wydarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0