REGULAMIN GRUPY

Niniejsza Grupa ma charakter zamknięty, a jej członkami są m. in. osoby które uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych przez Akademia Ekspertów Nieruchomości (dalej: AEN) bez względu na formę wydarzenia.

Warunkiem przyjęcia do grupy oraz utrzymania statusu członka Grupy jest:
– akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności;
– rejestracja na stronie aen.pl , w tym podanie imienia i nazwiska, adres e-mail oraz numeru telefonu oraz wyrażenie m. in. zgód marketingowych (cofnięcie zgód w tym marketingowych powoduje usunięcie z Grupy).

W toku rejestracji do Grupy Administrator w celu ustalenia statusu zawodowego potencjalnego członka może oczekiwać wskazania czy kandydat jest osoba czynnie działająca na rynku nieruchomości, w jakim charakterze oraz w ramach jakiej firmy.
Zasadniczym celem istnienia Grupy jest wymiana ważnych i ciekawych informacji na temat różnych aspektów szeroko pojętego rynku nieruchomości. Zachęcamy wszystkich Członków do „postowania” i komentowania w celu wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń! Ponadto wymiana wspólnych doświadczeń ma na celu pogłębianie wiedzy członków oraz wzrost świadomości osób działających na szeroko pojętym rynku nieruchomości. Na grupie piszemy po polsku, z zachowaniem zasad stylistyki, ortografii języka polskiego oraz kultury osobistej.

Grupa wg regulaminu Facebook dostępnego na stronie https://www.facebook.com/policies_center/ od początku ma charakter „zamknięty”, to znaczy, że wpisy są umieszczane tylko przez członków grupy i są widoczne jedynie dla członków niniejszej grupy. O przyjęciu do grupy decyduje jej Administrator.

Zgłoszenia do grupy są weryfikowane przez Administratora i to Administrator decyduje o przyjęciu do grupy. Zgłoszenie o przyjęcie do grupy jest równoznaczne z akceptacją Polityki prywatności Administratora opublikowanej na stronie https://alehtur.pl/polityka-prywatnosci/ oraz akceptacją Regulaminu wydarzenia organizowanego przez Administratora przesłanego każdorazowo wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Nie publikujemy postów promocyjnych. Grupa nie jest co do zasady tablicą ogłoszeń, a jedynie przestrzenią do dzielenia się różnego rodzaju materiałami, ciekawymi publikacjami, etc z zakresu szeroko pojętego rynku nieruchomości i właśnie poprzez publikację wartościowych materiałów Nasi Członkowie mają możliwość promowania się.

Prosimy o niezamieszczanie spamu, różnego rodzaju łańcuszków, ogłoszeń spoza zakresu nieruchomości szeroko pojętych. Wyżej wymienione posty będące spamem, łańcuszkami etc. będą usuwane z Grupy podobnie jak ich autorzy. Prosimy nie robić “sharów”. Nie zamieszczaj na grupie postów, które zobaczyłaś/łeś na innej grupie albo które publikujesz na innych grupach. Większość członków niniejszej grupy jest też członkami innych grup o tematyce związanej z nieruchomościami nie ma zatem potrzeby multiplikować tych samych postów na wielu grupach.

Dodatkowo wskazujemy, że treści tu zamieszczone mogą być przedmiotem praw autorskich w związku z czym nie należy ich wykorzystywać w żadnym zakresie na zewnątrz grupy w jakiejkolwiek postaci i formie bez uprzedniej zgody Administratora. Niezastosowanie się do niniejszego zapisu i publikowanie materiałów umieszczonych na niniejszej grupie na zewnątrz bez stosownej zgody Administratora może rodzić odpowiedzialność
odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

Apelujemy także, by zasady etyki i dobrego wychowania stanowiły granice sformułowań używanych w dyskusjach w naszej grupie. Wpisy niespełniające tych kryteriów będą usuwane, zaś uporczywe i usilne łamanie tych zasad może prowadzić do pozbawienia członkostwa w grupie. Zamieszczane materiały, posty oraz wpisy nie mogą w żaden sposób naruszać praw osób trzecich lub instytucji, a także powszechnie obowiązujących przepisów. Nie mogą również naruszać zasad przyjętych polityce Facebook. Osoba, która zamieszcza nowy wątek, powinna mieć na uwadze, że gdy w dyskusji wezmą udział inne osoby, usuwanie wątku powinno należeć do rozwiązań wyjątkowych. W takim przypadku autor wątku powinien z odpowiednim wyprzedzeniem uprzedzić administratorów o swoim zamiarze i umożliwić dyskutantom zapisanie treści ich wypowiedzi.

Akceptacja dla usunięcia zależy od oceny administratorów wyrażonej w konkretnej sytuacji. Nie pochwalamy dowolnego, pozbawionego słusznych racji usuwania wątków, jak i poszczególnych postów w wątkach. Nadużycie tych uprawnień może spowodować usunięcie z grupy.

0