Szkolenie AML dla pośredników w obrocie nieruchomościami – PAKIET PREMIUM

999.00 brutto

Zapraszamy na praktyczne szkolenie online z zakresu sporządzenia dokumentacji i wdrożenia procedur związanych z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy poświęcone pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

PAKIET PREMIUM zapewnia:

➡️Udział w szkoleniu,
➡️Certyfikat uczestnictwa,
➡️Test wiedzy,
➡️6-miesięczny dostęp do nagrania szkolenia,
➡️Wzory dokumentów, w tym:

1. Wzór Procedury wraz z Załącznikami,
2. Zestawienie Obowiązków Pośrednika,
3. Wykaz najważniejszych linków i informacji,
4. Wzór Procedury ws. Sygnalistów,
5. Wzór Ankiety dla Klientów

 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami ma obowiązek stosować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Nieprzestrzeganie jej zapisów może skutkować karami administracyjnymi i finansowymi.  Jest wiele obowiązków, które obligatoryjnie zostały nałożone na pośredników w obrocie nieruchomościami, w tym dokumentacyjnych i szkoleniowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 2. Zdefiniowanie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem.
 4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta.
 6. Identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.
 7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.
 8. Transakcje podejrzane w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – analiza transakcji.
 9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).
 10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 11. Szkolenie pośrednika w obrocie nieruchomościami, jego pracowników i współpracowników.
 12. Redagowanie procedur i dokumentacji.

WYKŁADOWCA: Monika Markisz – prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego w Lublinie.

Współpracuje z przedsiębiorcami, w tym z branży obrotu nieruchomościami. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego czy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W tym ostatnim obszarze jej działalność obejmuje również tworzenie i wdrażanie procedur dla instytucji niefinansowych (np. pośredników w obrocie nieruchomościami).

TERMIN: 29.02.2023, godz. 9:00

Szkolenie jest prowadzone w formule online i będzie trwać 6 godzin.

PAKIET PREMIUM zapewnia:

➡️Udział w szkoleniu,
➡️Certyfikat uczestnictwa,
➡️Test wiedzy,
➡️6-miesięczny dostęp do nagrania szkolenia,
➡️Wzory dokumentów, w tym:

1. Wzór Procedury wraz z Załącznikami,
2. Zestawienie Obowiązków Pośrednika,
3. Wykaz najważniejszych linków i informacji,
4. Wzór Procedury ws. Sygnalistów,
5. Wzór Ankiety dla Klientów

Nie zwlekaj – zapisz się już teraz!

0